ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI

(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)

ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
3.3.2023 3.4.2023
20.2.2023
103 Sayılı Karar
Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilköy Mahallesi, 404 ada, 1 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlattığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201005966 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/02/2023 tarihli ve 103 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
6.3.2023 6.4.2023
20.2.2023
100 Sayılı Karar
Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Hacıeyüplü Mahallesi, 162 ada, 3 ve 4 no.lu parseller ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-201005907 ve NİP-201005905 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
6.3.2023 6.4.2023
20.2.2023
101 Sayılı Karar
Denizli ili, Çivril ilçesi, İğdir Mahallesi, 1154 ada, 32 ve 48 no.lu parseller ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-201005908, NİP-201005909 ve UİP-201005910 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı
24.3.2023 24.4.2023
20.3.2023
155 Sayılı Karar
Denizli ili, Pamukkale ilçesi, 15 Mayıs Mahallesi idari sınırlarında, tapunun Gürcan Mahallesi, 1614, 1615 ve 1621 no.lu imar adaları ve çevresinde hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-201008604 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5.000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/03/2023 tarihli ve 155 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
24.3.2023 24.4.2023
20.3.2023
154 Sayılı Karar
Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine; Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Pınaryazı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3 adet dere güzergahı ve çevresi ile ilgili hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-201008946 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/03/2023 tarihli ve 154 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
24.3.2023 24.4.2023
20.3.2023
179 Sayılı Karar
Denizli ili, Çivril ilçesi, Somak Mahallesi, 206 ada 2 no.lu parselde hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-201005775 ve NİP-201005778 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/5.000 ölçekli ilave nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/03/2023 tarihli ve 179 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
24.3.2023 24.4.2023
20.3.2023
150 Sayılı Karar
Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı plan hükümlerindeki “8.22. Enerji Üretim Alanları ve Enerji İletim Tesisleri” hükmüne yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 1. No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. Maddesi uyarınca 12.04.2022 tarihinde onaylanan çevre düzeni planı değişikliğine istinaden Denizli ili 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı plan uygulama hükümlerinin “3.8.2.4. Enerji Üretim Alanları” başlığı altında bulunan 3.8.2.4.5. maddesi ile ilgili hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-201008945 plan işlem numarasıyla kayıtlı Denizli ili 1/25.000 ölçekli nazım imar planı plan hükmü değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/03/2023 tarihli ve 150 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
27.3.2023 27.4.2023
20.3.2023
151 Sayılı Karar
Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, İlbadı Mahallesi, 6703 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201008637 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/03/2023 tarihli ve 151 sayılı kararı ile onanmıştır.
27.3.2023 27.4.2023
20.3.2023
153 Sayılı Karar
Merkezefendi Belediye Başkanlığı’nın talebi üzerine; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeni Mahallesi, 620 ada, 2 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-201008661 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 27/03/2023 tarih ve 153 sayılı kararı ile onanmıştır.
28.3.2023 27.4.2023
20.3.2023
156 Sayılı Karar
Denizli ili, Çardak ilçesi, Saray Mahallesinde yer alan "Toplu Konut Alanı" sınırı içinde kalmakta olan ve özel mülkiyete ait 289 ada, 2 ve 3 no.lu parsellerin "Toplu Konut Alanı" sınırı dışına çıkartılması ile ilgili hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-201008783 ve UİP-201008806 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/03/2023 tarihli ve 156 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
31.3.2023 1.5.2023
20.3.2023
157 Sayılı Karar
Likos Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına Salih SELEK’in; Denizli ili, Çardak ilçesi, Hayriye Mahallesi, 170 ada, 102 ve 103 no.lu parsellerde hazırlattığı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-201009005 ve NİP-201009013 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli ilave nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/03/2023 tarihli ve 157 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
31.3.2023 29.4.2023
20.3.2023
167 Sayılı Karar
Bitirim Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına Şükrü Ali SERT’in; Denizli ili, Güney ilçesi, Cindere Mahallesi, 181 ada, 57 no.lu parselde hazırlattığı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-201009007 ve NİP-201009014 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli ilave nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/03/2023 tarihli ve 167 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
31.3.2023 1.5.2023
20.3.2023
161 Sayılı Karar
Bozbıyık Turizm, Tarım, İnşaat, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına Esat BOZBIYIK’ın; Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Baklankuyucak Mahallesi, 137 ada, 57 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-201009002 ve NİP-201009003 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/03/2023 tarihli ve 161 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
31.3.2023 1.5.2023
20.3.2023
166 Sayılı Karar
Erdel Alkollü ve Alkolsüz İçecekler Sanayi Ticaret Ltd. Şti adına Halil Kuzu’nun; Denizli ili, Çal ilçesi, Hançalar/Güney Mahallesi, 235 ada, 660 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-201008999 ve NİP-201009000 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/03/2023 tarihli ve 166 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr