ASKIDA BULUNAN 18. MADDE UYGULAMALARI

(3194 sayılı İmar Kanununun 18'inci maddesi gereği)

ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PARSELASYON PLANI
27.3.2023 27.4.2023
9.3.2023
207 Sayılı Karar
Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, tapunun Saruhan Mahallesi, 213, 214, 215, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 422, 423 ve 857 no.lu parseller ve Maliye Hazinesi adına ihdasen oluşan parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre hazırlanan parselasyon planı Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 09/03/2023 tarih ve 207 no.lu kararı ile onaylanmıştır.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr